BMWCCV chuyển sang trang web mới - Forum này sẽ tạm dừng hoạt động

Screen Shot 2022-03-18 at 7.07.04 PM.jpg

Do nhu cầu về quản trị, nên BQT forum đã quyết định:
- Website mới với giao diện đơn giản, dễ duyệt hơn, tốc độ nhanh hơn tại www.bmwclub.vn
- Diễn đàn cũ (nơi mà bạn đang đọc bài viết này) và các dữ liệu cũ trước đây vẫn được backup tại địa chỉ http://old.bmwclub.vn ít nhất trong 3 tháng tới, hoặc có thể lâu hơn.
BQT xin thông báo đến các bạn nội dung trên.
 
Top