X7 BMW X7 màu đặc biệt "Ametrin Metallic" ra mắt tại triển lãm Frankfurt 2019

Đây là màu Individual mà BMW đã chụp bộ ảnh quảng cáo khi X7 ra mắt chính thức - một màu đỏ mận rất lạ mắt, ko quá chói nhưng có metallic đủ để nổi bật trên đường phố. Sau đây là bộ ảnh của chiếc X7 này tại triển lãm Frankfurt 2019, thực hiện bởi Bimmerpost.
_TB26594_BIMMERPOST.jpg
_TB26593_BIMMERPOST.jpg
_TB26595_BIMMERPOST.jpg
_TB26596_BIMMERPOST.jpg
_TB26597_BIMMERPOST.jpg
_TB26598_BIMMERPOST.jpg
_TB26599_BIMMERPOST.jpg
_TB26600_BIMMERPOST.jpg
_TB26601_BIMMERPOST.jpg
_TB26602_BIMMERPOST.jpg
_TB26603_BIMMERPOST.jpg
_TB26604_BIMMERPOST.jpg
_TB26605_BIMMERPOST.jpg
_TB26606_BIMMERPOST.jpg
_TB26607_BIMMERPOST.jpg
_TB26609_BIMMERPOST.jpg
_TB26611_BIMMERPOST.jpg
_TB26612_BIMMERPOST.jpg
_TB26613_BIMMERPOST.jpg
_TB26639_BIMMERPOST.jpg
 
Top